Ekologiczny styl życia

Podobnie jak w przypadku samego pojęcia ekologii, chcąc rozmawiać o (ekologicznym w tym przypadku) stylu życia, zacząć należy od wyjaśnienia tego, czym on w ogóle jest. Najprościej rzecz ujmując (posiłkując się źródłami ogólnodostępnymi) – jest to zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania – a więc manifestujące położenie społeczne oraz postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia. Umożliwia to szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi.

Tak więc tym, co świadczy o naszym stylu życia jest ubiór, głoszenie właściwych dla danego środowiska charakterystycznych idei i poglądów, podejmowanie działań skierowanych wobec bądź przeciwko czemuś, a także sposób myślenia o danej problematyce. Styl życia jednak to nie tylko zachowania, ale także motywacje, potrzeby i akceptowane wartości leżące u podstaw owych zachowań.

 

Czyli, prościej mówiąc : dawniej hipisi, a dziś wszystkie subkultury reprezentują właśnie swoim zachowaniem, wyglądem, sposobami rozrywki czy nawet tym, co jedzą – konkretny styl życia. Również klasa społeczna (o której decyduje stan portfela i posiadany majątek) rozpoznawalna jest na podstawie stylu życia – to całokształt zachowań, sposobu rozrywki, miejsc w jakich spędzają wakacje jej przedstawiciele, a nawet sposób mówienia i poruszane w rozmowach tematy. Przedstawiciele danej grupy lub klasy społecznej skupiają się wokół nadrzędnych dla nich wartości i swoimi czynami dążą do właściwych dlań działań.

Nie inaczej jest w przypadku środowiska eko : na ekologiczny styl życia składać musi się między innymi właśnie ustanowienie dobra środowiska jako wartości nadrzędnej i skupianie wszelkich, codziennych działań właśnie w kierunku czynienia dlań dobra.

 

Advertisements

Co z tą ekologią?

Na początku, drogi Czytelniku, spieszę zacząć od wyjaśnienia kwestii kluczowej dla dalszej lektury – a więc od tego, czym jest ekologia : co przez nią rozumiemy, co się na nią składa, oraz co to znaczy być eko.

Najogólniej rzecz ujmując – ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody – zajmuje się badaniem oddziaływań między organizmami i środowiskiem. Wszelkie układy biologiczne istnieją w sieci powiązań tak między sobą nawzajem, jak i z otaczającym je środowiskiem. Pomiędzy poszczególnymi elementami ekosystemu zachodzi stała wymiana materii i energii – aby wszystkie elementy prawidłowo funkcjonowały, potrzebna jest wzajemna, dynamiczna równowaga (czyli tak zwana homeostaza). Człowiek, jako istota która rozwinęła swoje struktury najlepiej ze wszystkich organizmów i stała się gatunkiem dominującym na tej planecie, ma największy (i niestety najbardziej szkodliwy) wpływ na zaburzanie owej równowagi swoimi działaniami.

Z tego też powodu, w potocznym znaczeniu określenie ekologia przyjęło się w stosunku do nauki o ochronie środowiska, czy też samej ochronie jako takiej. W takim sensie nie jest ona związana z ekologią jako nauką. Dlatego, na potrzeby niniejszej strony przyjmujemy, iż ekologią (w ujęciu takim, jakie interesuje nas jako szarych obywateli), określa się szereg działań polegający na zapobieganiu niszczenia środowiska, podejmowaniu akcji mających na celu jego oczyszczanie, a także pewną mentalność, przekładającą się na styl życia i określone zachowania.

Tak więc, najprościej mówiąc, osoba, która chce określać siebie mianem ekologicznej, musi nie tylko wiedzieć, iż śmieci należy segregować i że należy je wyrzucać w miejscach do tego przeznaczonych :), ale także musi mieć szerszą świadomość tego, co i w jaki sposób na siebie oddziałuje (nie tylko mając na myśli wielkie zakłady, ale i nas jako jednostki, których suma działań jest równie niebezpieczna dla przyrody), jakie czynności są szkodliwe dla otoczenia (nawet te najprostsze, codzienne, takie jak używanie kosmetyków, środków czystości itp.), zakup jakich produktów przynosi szkodę środowisku i z jakich powodów, a także jakie czynności mające na celu poprawę istniejącego już stanu należy podjąć, aby podnieść komfort życia na Ziemi!

Naciśnij START – zielony start i wybierz się w podróż po świecie ekologii razem ze mną!

 

Dzień dobry bardzo!

Ostatnimi czasy słyszy się coraz więcej i szerzej o ekologii – a to ktoś chwali się, że żyje ekologicznie, a to namawia do ekologii, czy złości się że nie żyjesz ekologicznie. Ekologia, ekologia, wszędzie ekologia. Na ustach znajomych, na opakowaniach jedzenia pieczątka “eko”, ubrania eko, życie eko…Cały świat zdał się zakręcić totalnie na punkcie ekologii.

Czym więc ona zatem jest? Co się na nią składa? Po co to wszystko? Zostań ze mną, a wprowadzę Cię po kolei w tajniki ekologicznego świata.

Gotowy? Zaczynamy!