Co z tą ekologią?

Na początku, drogi Czytelniku, spieszę zacząć od wyjaśnienia kwestii kluczowej dla dalszej lektury – a więc od tego, czym jest ekologia : co przez nią rozumiemy, co się na nią składa, oraz co to znaczy być eko.

Najogólniej rzecz ujmując – ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody – zajmuje się badaniem oddziaływań między organizmami i środowiskiem. Wszelkie układy biologiczne istnieją w sieci powiązań tak między sobą nawzajem, jak i z otaczającym je środowiskiem. Pomiędzy poszczególnymi elementami ekosystemu zachodzi stała wymiana materii i energii – aby wszystkie elementy prawidłowo funkcjonowały, potrzebna jest wzajemna, dynamiczna równowaga (czyli tak zwana homeostaza). Człowiek, jako istota która rozwinęła swoje struktury najlepiej ze wszystkich organizmów i stała się gatunkiem dominującym na tej planecie, ma największy (i niestety najbardziej szkodliwy) wpływ na zaburzanie owej równowagi swoimi działaniami.

Z tego też powodu, w potocznym znaczeniu określenie ekologia przyjęło się w stosunku do nauki o ochronie środowiska, czy też samej ochronie jako takiej. W takim sensie nie jest ona związana z ekologią jako nauką. Dlatego, na potrzeby niniejszej strony przyjmujemy, iż ekologią (w ujęciu takim, jakie interesuje nas jako szarych obywateli), określa się szereg działań polegający na zapobieganiu niszczenia środowiska, podejmowaniu akcji mających na celu jego oczyszczanie, a także pewną mentalność, przekładającą się na styl życia i określone zachowania.

Tak więc, najprościej mówiąc, osoba, która chce określać siebie mianem ekologicznej, musi nie tylko wiedzieć, iż śmieci należy segregować i że należy je wyrzucać w miejscach do tego przeznaczonych :), ale także musi mieć szerszą świadomość tego, co i w jaki sposób na siebie oddziałuje (nie tylko mając na myśli wielkie zakłady, ale i nas jako jednostki, których suma działań jest równie niebezpieczna dla przyrody), jakie czynności są szkodliwe dla otoczenia (nawet te najprostsze, codzienne, takie jak używanie kosmetyków, środków czystości itp.), zakup jakich produktów przynosi szkodę środowisku i z jakich powodów, a także jakie czynności mające na celu poprawę istniejącego już stanu należy podjąć, aby podnieść komfort życia na Ziemi!

Naciśnij START – zielony start i wybierz się w podróż po świecie ekologii razem ze mną!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s